Χρήσιμες πληροφορίες

7583

Όλοι οι επισκέπτες του Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ», του Α/Τ «ΒΕΛΟΣ» και του Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης έχουν την πλήρη ευθύνη για την προσωπική τους ασφάλεια καθώς και για την επιτήρηση και ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύουν.

Παιδιά κάτω των 18 χρόνων απαγορεύεται να εισέλθουν στο Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» και Α/Τ «ΒΕΛΟΣ» χωρίς την συνοδεία ενηλίκου.

Το πλήρωμα του Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ και του Α/Τ «ΒΕΛΟΣ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψης στο Πλοία αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο του Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης.

 

Ενδυμασία

Υπενθυμίζεται ότι οι επισκέπτες εισέρχονται σε Πολεμικά Πλοία. Για την δική τους ασφάλεια, εφιστάται η προσοχή κατά την κίνησή τους εντός αυτών και συνιστάται όπως η ενδυμασία – υπόδησή τους να είναι ανάλογη της ιστορικότητας και της ιδιαιτερότητάς τους.

 

Αποσκευές

Οι επισκέπτες απαγορεύεται να εισέρχονται στα Πλοία με σακίδιά πλάτης και ογκώδη προσωπικά αντικείμενα. Δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς φύλαξης προσωπικών αντικειμένων. Το πλήρωμα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους.

 

Φαγητό και Ποτό

Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού σε όλους τους χώρους του Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» και του Α/Τ «ΒΕΛΟΣ».

 

Κάπνισμα

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» και του Α/Τ «ΒΕΛΟΣ».

 

Φωτογράφιση και Βιντεοσκόπηση

Η ερασιτεχνική φωτογράφιση επιτρέπεται σε όλους τους χώρους των Πλοίων χωρίς χρήση φλας και πρόσθετου εξοπλισμού (φορητά φώτα ή τρίποδο).

Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε επαγγελματική φωτογράφιση σε όλους τους χώρους των Πλοίων και του Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης, παρά μόνο κατόπιν ειδικής άδειας.

Η βιντεοσκόπηση με χρήση κινητών τηλεφώνων ή με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους των Πλοίων και ιδιαίτερα η βιντεοσκόπηση ή φωτογράφιση υπηρετούντος προσωπικού (Νόμος 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας.

 

Πρόσβαση ΑΜΕΑ

Τα ΑΜΕΑ έχουν πρόσβαση σε αρκετούς χώρους του Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» με την βοήθεια αναβατορίου για την εξωτερική κλίμακα, κινητών ραμπών και ανελκυστήρα για τους εσωτερικούς χώρους.

 

Πωλητήριο

Στο Κύριο Κατάστρωμα του Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» μπορείτε να επισκεφτείτε το Πωλητήριο του Πλοίου όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία αναμνηστικών, δώρων και βιβλίων.

 

WC και ψύκτες νερού

Στο Κύριο Κατάστρωμα του Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» και στο αντίστοιχο του Α/Τ «ΒΕΛΟΣ» υπάρχουν WC επισκεπτών. Ψύκτες νερού υφίστανται στο στο Κύριο Κατάστρωμα του Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ».

 

Κινητά Τηλέφωνα

Η χρήση κινητών τηλεφώνων, ως μέσου επικοινωνίας, επιτρέπεται σε όλους τους χώρους των Πλοίων.

 

Κατοικίδια Ζώα

Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στα Πλοία. Επιτρέπεται η είσοδος σε σκύλους οδηγούς που συνοδεύουν ΑΜΕΑ.