ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚH 23 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΟ ΜΟΥΣEIΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 12:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 17:00

172

Την Κυριακή23 Οκτωβρίου 2022 το μουσείο θα λειτουργήσει από τις 12:00 εώς τις 17:00.